กริกพริก_สตูดิโอ
TEL : 02-938-2255
Mobile : 089-166-2294
(ทุกวันเวลา)
Email :
grigprig@live.com
Photography Training
Photo Studio Detail
Studio Map
PORTFOLIO
Portrait & Fashion
Product / Still Life
Food & Beverage
Interior & Exterior
Executive
Jewelry

บริการถ่ายภาพสินค้าทุกประเภท
อาทิ วัตถุมันวาว สแตนเลส วัตถุใสเงา ทุกขนาดและทุกสภาพพื้นผิว
ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ โดยช่างภาพโฆษณามากประสบการณ์
พร้อมทีมงานคุณภาพและอุปกรณ์ครบครัน

Product Shot / เลือกชมผลงาน  (กำลังปรับปรุงอัพเดทผลงาน)
 Cosmetic / Cream
 Stainless Steel
 Furniture / Decor / Bag
 Health & Medicine
 Original / Texture
 Award / Premium
 Bottle / Glass / Alcohol
 Electric Appliance
 Car Motor / Spar Parts
 Other Product
ถ่ายภาพสินค้า บริการถ่ายภาพสินค้า รับถ่ายภาพสินค้า ถ่ายภาพเครื่องสำอางค์ บริการถ่ายภาพเครื่องสำอางค์ รับถ่ายภาพเครื่องสำอางค์
 Cosmetic / Cream : คลิกชมผลงาน
Estee Lauder
Original Photo + Retouch
Estee Lauder
Original Photo + Retouch
Estee Lauder
Original Photo
Aron
Original Photo for Di-Cut
Beauty Perfect
Original Photo for Di-Cut
Ambella
Original Photo
Ambella
Original Photo
Derma Hope
Original Photo
Cream Dara
Original Photo for Di-Cut
Bellagems
Original Photo for Di-Cut
S-Natur
Original Photo
S-Natur
Original Photo
ROC
Original Photo for Di-Cut
Thai Rung
Original Photo
Vivant Joie
Original Photo for Di-Cut
Silver Pearl
Original Photo
Scacare
Original Photo
Scacare
Original Photo
Tea Tree
Original Photo
ROC
Original Photo for Di-Cut
Makii
Original Photo
Makii
Original Photo for Di-Cut
Makii
Original Photo
Makii
Original Photo for Di-Cut
Makii
Original Photo
Abigail
Original Photo + Blur Shadow
Makii
Original Photo
Pack Shot
Original Photo for Di-Cut
Thai Rung
Original Photo
S-Natur
Original Photo
Barconyhiso
Original Photo for Di-Cut
Barconyhiso
Original Photo for Di-Cut
Xtend-Life
Original Photo + Di-Cut
Curmin
Original Photo for Di-Cut
2Unig
Original Photo for Di-Cut
S-Natur
Original Photo
S-Natur
Original Photo for Di-Cut
S-Natur
Original Photo
S-Natur
Original Photo for Di-Cut
S-Natur
Original Photo
 Stainless Steel  : คลิกชมผลงาน
Cabinet - Thaicil
Original Photo for Di-Cut
Diamond Brand
Original Photo for Di-Cut
HAFELE
Original Photo for Di-Cut
HAFELE
Original Photo for Di-Cut
HAFELE
Original Photo
Thai Beverage Can
Original Photo for Di-Cut
Thai Rung
Original Photo
Twin Fish
Original Photo
Boncafe
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
Globo
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
karat faucet
Original Photo for Di-Cut
 Furniture / Decor / Bag : คลิกชมผลงาน
Savas
Original Photo
Savas
Original Photo
Green Around
Original Photo for Di-Cut
Tetrad
Original Photo for Di-Cut
Tetrad
Original Photo for Di-Cut
RoyceUniversal
Original Photo for Di-Cut
All4baby
Original Photo
Green Around
Original Photo for Di-Cut
Tetrad
Original Photo for Di-Cut
Tetrad
Original Photo for Di-Cut
Hiden
Original Photo
Green Around
Original Photo for Di-Cut
Diamond Brand
Original Photo for Di-Cut
Green Around
Original Photo for Di-Cut
Green Around
Original Photo for Di-Cut
Sarun Stylist
Photo product ideas
Sarun Stylist
Original Photo for Di-Cut
Sarun Stylist
Original Photo for Di-Cut
Sarun Stylist
Photo product ideas
Sarun Stylist
Photo product ideas
Duck Family
Original Photo for Di-Cut
Flowerpot
Original Photo for Di-Cut
Home Decor
Original Photo
Home Decor
Original Photo
Honolulu
Original Photo
Honolulu
Original Photo
Honolulu
Original Photo
Ceramic
Original Photo + Di-Cut
Bangkok Import
Photo for Catalog
Bkk Green
Original Photo
Bangkok Import
Photo for Catalog
Bangkok Import
Photo for Catalog
Blumenpassion
Original Photo for Di-Cut
Home Decor
Original Photo
Home Decor
Original Photo
Bkk Green
Original Photo
Home Decor
Original Photo
Bangkok Import
Photo for Catalog
Savas
Original Photo for Di-Cut
Blumenpassion
Original Photo for Di-Cut
Top Ten
Original Photo
Top Ten
Original Photo
Top Ten
Original Photo for Di-Cut
Top Ten
Original Photo
ZenZarn
Original Photo for Di-Cut
Top Ten
Original Photo
suitcase
Original Photo
Asap
Original Photo for Di-Cut
ZenZarn
Original Photo for Di-Cut
Sarun Stylist
Original Photo for Di-Cut
GN
Original Photo
Asap
Original Photo
Asap
Original Photo for Di-Cut
Sarun Stylist
Original Photo for Di-Cut
GN
Original Photo
 Health & Medicine : คลิกชมผลงาน
Xtend-Life
Original Photo
Xtend-Life
Original Photo
Xtend-Life
Original Photo
Xtend-Life
Original Photo
Xtend-Life
Original Photo
Xtend-Life
Original Photo
Collagen Vio
Original Photo for Di-Cut
Thai Health
Original Photo for Di-Cut
Thai Health
Original Photo for Di-Cut
AnAn
Original Photo for Di-Cut
S-Natur
Original Photo
Collagen Vio
Original Photo for Di-Cut
Thai Health
Original Photo for Di-Cut
Thai Health
Original Photo for Di-Cut
Tetrad
Original Photo for Di-Cut
Adwell
Original Photo
S-Natur
Original Photo for Di-Cut
Adwell
Original Photo
The Aromatic
Original Photo
Derma Hope
Original Photo
 Original & Texture : คลิกชมผลงาน
Drawing by Mr. Jack Artist
Original Photo
Drawing -Phutesavara
Original Photo
Drawing - Phutesavara
Original Photo
Chansoma ผ้ายกย่อ
Original Photo
Chansoma
Original Photo
Oriental
Original Photo
Fabric
Original Photo
Kowann
Original Photo
Rut
Original Photo
Rut
Original Photo
Siamagrissupply
Original Photo
Siamagrissupply
Original Photo
Siamagrissupply
Original Photo
Torrecid
Original Photo
Torrecid
Original Photo
Torrecid
Original Photo
Torrecid
Original Photo
Food-Material
Original Photo
Food-Material
Original Photo
Food-Material
Original Photo
Coffee Beans
Original Photo
Coffee Beans
Original Photo
Sarun Stylist
Original Photo
Sarun Stylist
Original Photo
Sarun Stylist
Original Photo
 Award / Premium : คลิกชมผลงาน
Actrain
Original Photo for Di-Cut
Actrain
Original Photo for Di-Cut
Actrain
Original Photo for Di-Cut
TNC
Original Photo for Di-Cut
TNC
Original Photo for Di-Cut
Natural-Health
Original Photo
Natural-Health
Original Photo
Baechtold
Original Photo
Baechtold
Original Photo
Chansoma
Original Photo
 Bottle / Glass / Alcohol : คลิกชมผลงาน
Natural-Health
Original Photo
Drawing -Phutesavara
Original Photo
Drawing - Phutesavara
Original Photo
Chansoma ผ้ายกย่อ
Original Photo
Chansoma
Original Photo
 Electric Appliance : คลิกชมผลงาน
Cool Kids
Original Photo + Di-Cut
Cool Kids
Original Photo + Di-Cut
Cool Kids
Original Photo + Di-Cut
MasterKool
Original Photo for Di-Cut
Fujika
Original Photo + Di-Cut
Acer Mobile
Original Photo for Di-Cut
Fujika
Original Photo for Di-Cut
Fujika
Original Photo for Di-Cut
Fujika
Original Photo + Di-Cut
Fujika
Original Photo + Di-Cut
Flux & Speck Pump
Original Photo + Di-Cut
Flux & Speck Pump
Original Photo + Di-Cut
TJ-Media
Original Photo for Di-Cut
TJ-Media
Original Photo for Di-Cut
TJ-Media
Original Photo for Di-Cut
Dryer
Original Photo for Di-Cut
Dryer
Original Photo for Di-Cut
DinDan
Original Photo
DinDan
Original Photo
Fujika
Original Photo + Di-Cut
Accurate
Original Photo for Di-Cut
DinDan
Original Photo
ATEC
Original Photo for Di-Cut
Boncafe
Original Photo for Di-Cut
Cool Kids
Original Photo + Di-Cut
 Car Motor / Spar Parts : คลิกชมผลงาน
Drawing by Mr. Jack Artist
Original Photo
Drawing -Phutesavara
Original Photo
Drawing - Phutesavara
Original Photo
Chansoma ผ้ายกย่อ
Original Photo
Chansoma
Original Photo
 Other Product : คลิกชมผลงาน
Drawing by Mr. Jack Artist
Original Photo
Drawing -Phutesavara
Original Photo
Drawing - Phutesavara
Original Photo
Chansoma ผ้ายกย่อ
Original Photo
Chansoma
Original Photo

eXTReMe Tracker